• FORMULAR KOMUNIKIMI

  Për dërgimin e listës së çmimeve, plotësoni më poshtë të dhënat tuaja. Një përfaqësuesi jonë do të kontaktoj me ju, sa më shpejt e mundur.
  Ose kontaktoni Tel. +355693338330

  Emër Mbiemër (* e domosdoshme)

  Telefoni (* e domosdoshme)

  Email (* e domosdoshme)

  Interesohem si:    EKSPOZUES     VIZITOR    

  Mesazhi:

  Plotësimi i formularit NUK është e detyrueshme në asnjë lloj mënyre.Të dhënat tuaja NUK janë të disponueshme për persona të tretë.
VIZITORË

Panairi NDËRTIME 2016 drejtohet te të gjithë, te profesionistët e fushës, por dhe te individët, te cilido që ndërton ose rinovon:

  • KOMPANI TEKNIKE
  • NDËRTUES
  • KOMPANI PRODHIMI BETONI
  • INXHINIERË CIVIL
  • ARKITEKT
  • INXHINIERË MEKANIK
  • TREGTARË MATERIALESH NDËRTIMI
  • KONTRAKTORË
  • INVESTITORË

 

 • PUBLIC