• FORMULAR KOMUNIKIMI

  Për dërgimin e listës së çmimeve, plotësoni më poshtë të dhënat tuaja. Një përfaqësuesi jonë do të kontaktoj me ju, sa më shpejt e mundur.
  Ose kontaktoni Tel. +355693338330

  Emër Mbiemër (* e domosdoshme)

  Telefoni (* e domosdoshme)

  Email (* e domosdoshme)

  Interesohem si:    EKSPOZUES     VIZITOR    

  Mesazhi:

  Plotësimi i formularit NUK është e detyrueshme në asnjë lloj mënyre.Të dhënat tuaja NUK janë të disponueshme për persona të tretë.
PROGRAMI I REKLAMIMIT

TELEVIZOR

Spote reklamuese në stacione televizive Mbarëkombëtar me shikushmëri të lartë, në orare me shikushmëri të lartë.

RADIO

Spote reklamuese në orare me shikushmëri të lartë në stacione me shikushmëri të lartë.

FTESA

Dërgohen masivisht ftesa te profesionist të fushës

INTERNET

Faqe Interneti për panairin në adresën: www.panairindertime.al

NEWSLETTER

Dërgim i rregullt i E-Newsletter te profesionistët e sektorit.

REKLAMË E PRINTUAR

Në gazeta, revista të sektorëve & shtyp me qarkullim të gjerë.